Blue Flower

Scholen

Als leerkracht kunt u zich zorgen maken over het gedrag of de ontwikkeling van een leerling. Ook in de groep/klas kunt u met moeilijk te hanteren gedrag geconfronteerd worden.

Als school kunt u gebruik maken van de volgende diensten:
• Voorlichting en consultatie bij problemen van specifieke leerlingen (met instemming van ouders).
• Goepsbegeleiding bij schokkende gebeurtenissen mbt de schoolsituatie.
• Diagnostisch onderzoek bij problemen van een leerling (dit kan op school of in de praktijk plaatsvinden). Dit onderzoek kan bestaan uit: een gesprek met de ouders, leerkracht, klasobservatie, spelobservatie, psychologisch onderzoek (intelligentie, sociaal-emotioneel, neuropsychologisch), adviezen. Dit wordt besproken met ouders en leerkracht (en IB-er) en samen wordt gekeken naar de best mogelijke, haalbare oplossingen.