Blue Flower

Vergoeding en kosten

Volwassenen

Als er sprake is van een psychische stoornis, komt u meestal in aanmerking voor vergoeding van de kosten door uw zorgverzekeraar. U hoeft geen eigen bijdrage te betalen. Houdt u wel rekening met uw eigen risico. 

Wanneer er een contract is afgesloten met uw zorgverzekeraar wordt de behandeling in een keer, aan het eind van de behandeling (maximaal 12 sessies), gedeclareerd bij uw zorgverzekeraar. Indien er geen contract is afgesloten, krijgt u de factuur, die u na betaling in kunt dienen bij uw zorgverzekering en ontvangt u (een deel van) het bedrag vergoed. Om in aanmerking te komen voor vergoeding van uw behandeling dient er sprake te zijn van een psychische stoornis en heeft u een schriftelijke verwijzing van uw (huis)arts nodig.

Er wordt vanuit de zorgverzekeraar gebruik gemaakt van zogenoemde zorgproducten (kort, middel of langere behandelduur), waarbij de psycholoog op basis van de problematiek en uw hulpvraag de keuze voor een zorgproduct dient te maken.

In 2019 is een contract afgesloten met de volgende zorgverzekeraars: ZKA, VGZ-groep, De Friesland, DSW, Menzis, CZ-Ohra-Delta Lloyd. Veel zorgverzekeringen werken samen onder een bepaald label. Het kan daarom voorkomen dat uw specifieke zorgverzekering niet in deze lijst staat. De kans is groot dat er wel een contract is. Vraagt u dit na bij uw zorgverzekeraar of bij Psychologenpraktijk Oosterhof.

Als de maximale vergoeding door uw zorgverzekeraar is bereikt, dient u de kosten zelf te betalen. De kosten per sessie bedragen 98 euro (45 minuten persoonlijk contact, 15 minuten administratie- en reflectietijd). Soms is het mogelijk om voor vergoeding in aanmerking te komen via uw werkgever of de gemeente waarin u woont. U kunt hiernaar informeren bij de betreffende instantie.

Wanneer er geen sprake is van een stoornis of van een stoornis die niet onder de vergoeding valt (bijvoorbeeld aanpassingsstoornis, burn-out, overspannenheid), dan wordt dit het Overig ZorgProduct (OZP) genoemd. De kosten hiervan zijn 98 euro per sessie.

 

Kinderen

Sinds januari 2015 worden de kosten voor psychologische behandeling voor kinderen en jongeren vergoed door de gemeente waarmee een contract is aangegaan. Hieraan is geen eigen bijdrage verbonden. Voor vergoeding van de kosten is een schriftelijke verwijzing nodig van de (huis)arts of het sociaal team/wijkteam van de gemeente waar u woont.

Psychologenpraktijk Oosterhof heeft contracten met alle gemeenten in Drenthe en Friesland. Bent u hierbuiten woonachtig, dan moet vergoeding aangevraagd worden. Wordt dit niet goedgekeurd, dan dient u de kosten zelf te betalen. De kosten bedragen 98 euro per sessie.

 

Algemeen

Voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen: als u in behandeling bent en u bent verhinderd om op een afspraak te komen, geldt dat afspraken die minimaal 24 uur van tevoren worden afgezegd, kosteloos worden geannuleerd. Bij afspraken die binnen 24 uur worden afgezegd, geldt dat 75% van de kosten voor die sessie in rekening worden gebracht. Afspraken die niet worden afgezegd (no show) worden helemaal in rekening gebracht. U krijgt hiervoor zelf een factuur (deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen).

 

De betalingsvoorwaarden van het NIP, beroepsvereniging van psychologen, zijn van toepassing: www.psynip.nl.


Kwaliteitsstatuut

Vanaf 2017 zijn alle zorgverleners verplicht tot het hebben van een kwaliteitsstatuut. Klik hier om deze in te zien.

 

Privacy

In dit document kunt u lezen hoe wij uw privacy waarborgen. Dit voldoet aan de richtlijnen van de AVG.

 

Klachten of ontevredenheid

Klachtenregeling

Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de behandeling of bejegening. In eerste instantie kunt u dit met mij bespreken, om samen een oplossing te zoeken hiervoor. Komen we er samen niet uit, dan kunt u zich richten tot de klachtenregeling van de beroepsvereniging. Hiervoor kunt u zich richten tot:


Klachten-en geschillenregeling P3NL
Postbus 8003 – 3503 RA Utrecht
030-6868731
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bijlage:
Klachtenformulier
Klachtenfolder